x

Antrenman ve yarışmanın analizi: Başarı-başarısızlığın değerlendirilmesi
Antrenman hedef ve amaçlarının belirlenmesi
Optimal Antrenman Stratejisi: Kuvvetli ve zayıf yönlerin
değerlendirilmesi
Görev oryantasyon ve dağılımı
Amaca yönelik antrenman planlaması
Antrenman hedef ve amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi
Sporcunun sağlık durumumun kontrol
Antrenör ve sporcunun genel/özel eğitiminin sağlanması
orgunluğun kontrol ve değerlendirilmesi
Bireysel ve genel normatif belirleme
Yetenek seçimi, yönlendirme ve geliştirme için bilgi edinme

Derleyen: Uzm. Dr. Raziye DUT

www.sporcuanaliz.net