x

Sportif organizasyonlar, spor kamp organizasyonları, şirket personel performans gelişim organizasyonları, takım çalışmaları, spor okulları (her alanda), belediye organizasyonları yanı sıra bir çok alanda sosyal sorumluluk projeleri yapılmaktadır.

Üniversite, kolejler ile işbirliği yaparak yurt dışı eğitim ve spor bursları yapılmakta, Bireysel basketbol gelişim antrenmanları yanı sıra bir çok bıranşta hem fizik hem spor alanında danışmanlıklar yapılmaktadır.