x

Çocuklar Niçin Spor Yapmalıdır?

Çocukların bir spor uygulamasına katılmak için birçok nedenleri olduğu ve bu nedenlerin günden güne değişiklik gösterdiği bilimsel araştırmalarla ispatlanmıştır. Bu bağlamda çocukların spor yapma nedenleri duruma, ortama, ihtiyaçlara, psikolojik ve fizyolojik durumlara göre farklılık göstermektedir.

Genelde çocuklar, eğlenmek, becerilerini arttırmak, bir gruba ait olmak, başarılı olmak, fark edilmek ve sevdikleri bir branşta hayal güçleri doğrultusunda profesyonel olmak için spor yapmaktadırlar.

    Spor, çocuklara yeni beceriler kazanma ya da yeni işler başarma fırsatı sağlamaktadır. Çocuklar algıları açık olduğundan sevgili sporun eğitimini alıyorsa spor ortamında çok hızlı bir şekilde beceri öğrenebilmektedirler. Çocuklar öğrenme ve kendi çabaları ile elde ettikleri verimi ve başarıyı gördükçe o spor dalından hoşlanma dereceleri de artmaktadır. Doğru bir yönlendirme ile spor çocuklara şu fırsatları sağlar:

 • Etkin ve yoğun biçimde yeni ve güçlü yaşam becerileri kazanırlar.

 • Çocukların kendilerini daha olumlu algılamalarına katkı sağlar.

 • Çocuk bir ekibin/ takımın parçası olarak onlarla bütünleşmeyi ve işbirliğini öğrenir.

 • Diğer çocuklarla ve yetişkinlerle daha uyumlu ve saygıya dayanan yaşam becerileri öğrenirler.

 • Rakiplerine ve kendisinde emekleri olan diğer bireylere saygı göstermeyi öğrenirler.

 • Kuralları ve toplumsal rolleri daha kolay benimserler.

 • Özgüven ve özsaygılarını geliştirerek yaşamdan daha fazla doyum sağlayan bir birey olarak yaşamayı öğrenirler.

 • Oyun oynayarak yaşam enerjisini daha olumlu kanallara aktararak daha üretken bir birey olmaya çalışırlar.

 • Toplumsallaşmayı ve kendini gerçekleştirmeyi spor yoluyla öğrenirler.

 • Hayal kurmayı ve hayali için çalışmayı öğrenirler.

 • Bir amaç için çalışmayı, vazgeçmemeyi öğrenirler.

 • Başarılı insanları Roll model almayı onlar gibi olabilmek yaşamına her anlamda düzen vermeyi öğrenirler.

 • Planlı olmayı ve sorumluluklarını öğrenirler.

 • Yarışmacı ve başarılı olmak için sosyal yaşam, uyku, beslenme ve farklı alışkanlıkları düzene sokmayı öğrenirler.

Özet olarak spor yapan çocuklar yaşamı inşaa etmeyi öğrenirler…

 

 Davut GÜNGÖR